Ponuda za upravljanje

Ponuda za upravljanje nekretninom

Podnesite zahtjev putem on line obrasca niže ili nam se obratite direktno na mail info@tanker.hr, odnosno na broj telefona +385 23 254 940

    U program i troškove zgrade uključiti: