Pravne usluge

Pravni poslovi predstavljaju osnovu kvalitetnog uređenja međuvlasničke zajednice sukladno pozitivnim zakonskim propisima, odlukama suvlasnika ili odlukama i propisima lokalne uprave i samouprave i ostalih državnih tijela.

Zahvaljujući dobro pripremljenim Međuvlasničkim ugovorima i Ugovorima o upravljanju, u kojima se definiraju obvezni odnosi između samih suvlasnika te Upravitelja i suvlasnika nekretnine, moguće je izbjeći nepotrebne prijepore i nesuglasnice, čime se osiguravaju bolji međuljudski odnosi, veća participacija suvlasnika u procesima odlučivanja i održavanja nekretnine, bolja naplata pričuve što u konačnici dovodi do osiguranja potrebnih sredstava za redovno održavanje nekretnine.

Upravitelj može biti vaš pravni zastupnik ili putem odvjetničkog društva osigurati zastupanje interesa suvlasnika nekretnine bilo kroz jednostavne aktivnosti poput izrade dopisa, pismena ili potvrda, te kroz složenije pravne poslove koji uključuju procese upisa u zemljišne knjige, etažiranja nekretnine, izrade raznih ugovora, pokretanja postupaka prisilne naplate i slično:

  • Izrada i korekcije osnovnih ugovora: Međuvlasnički i Ugovor o upravljanju nekretninom
  • Izrada ili dopuna kućnog reda
  • Izrada različitih ugovora: Ugovori o najmu, Ugovori o djelu, Ugovori o korištenju zajedničkih dijelova s drugim zgradama
  • Postupak povezivanja Knjige položenih ugovora i Zemljišnih knjiga
  • Izrada dopisa i pismena
  • Zastupanje pred sudom i drugim tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz upravljanja
  • Izrada i distribucija opomena te prisilna naplata duga po osnovi pričuve
  • Promjena vlasništva posebnih prostora
  • Pravno savjetovanje

Na linkovima ispod možete putem on-line formulara zatražiti provjeru i stanje duga za prostor u vašem vlasništvu ili podnijeti zahtjev za promjenom vlasništva, a isto možete zatražiti i putem maila na: pravni@tanker.hr

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?