Tehničke usluge

Redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine u graditeljskom i funkcionalnom smislu, a po usvojenom programu redovnog održavanja zahtjeva angažman široke mreže kooperanta putem kojih Upravitelj kao nalogodavac izvršava zahtjeve suvlasnika, a međuostalim uključuju:

 • Organizacija hitnih intervencija na dovodnim i odvodnim instalacijama
 • Organizacija interventnog održavanja opreme u slučaju kvara
 • Organizacija i izvršenje većih popravaka tehničkih uređaja i opreme (regulira se posebnim ugovorima)
 • Izvršenje poslova na izvanrednom održavanju objekta na zahtjev i uz pristanak suvlasnika nekretnine (regulira se posebnim ugovorima)
 • Organizacija radova na tehničkom održavanju
 • Planiranje i izvršavanje potrebnih radova prema planu rada,
 • Kontrola kvalitete i rokova za izvršavanje radova,
 • Optimizacija troškova, razvoj planova i prijedloga za održavanje
 • Izrada troškovnika sanacije konstruktivnih dijelova nekretnine

Po svojoj vrsti, odnosno namjeni i prioritetu, radove i zahvate na nekretnini možemo svrstati u slijedeće kategorije:

1. HITNE INTERVENCIJE

Oni radovi koji se javljaju nenadano i čijom se sanacijom mogu spriječiti veća oštećena na nekretnini:

 • puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija
 • kvarovi na električnim instalacijama
 • kvarovi na dizalu
 • otpadanje dijela pročelja
 • kvarovi na plinskim i instalacijama centralnog grijanja

2. MANJI ZAHVATI

Obuhvaćaju manje građevinsko – obrtničke i završne radove u graditeljstvu poput:

 • djelomični popravci krovnih površina
 • zamjena oluka i žljebova
 • saniranje prodora vode
 • održavanje rasvjete i električnih uređaja
 • zahvati na stubišnim vratima i zajedničkoj stolariji nekretnine
 • farbanja stubišta

3. VELIKI ZAHVATI

U pravilu predstavljaju investicijsko održavanje nekretnine kako se financiranje istih provodi na duži niz godina, a najčešće uključuju:

 • sanaciju konstruktivnih (nosivih) dijelova nekretnine
 • sanacije pročelja
 • cjelovite sanacije kosih i ravnih krovova
 • sanacije dimnjaka
 • remont dizala

KUĆNI MAJSTOR

Tvrtka TANKER Stambeno gospodarstvo svojim korisnicima na raspolaganju nudi i usluge kućnog majstora, kako bi mogli kvalitetno i brzo reagirati na zahtjeve za sanacijom manjih nedostataka, poput izvođenja manjih bravarskih, električarskih, soboslikarskih popravaka na zajedničkim dijelovima zgrade:

 • zamjena brave, elektroprihvatnika ili pumpe ulaznih vrata
 • zamjena poštanskih ormarića
 • zamjena rasvjetnih tijela, žarulja
 • manji soboslikarski popravci i farbanje stubišta zgrade
 • sanacija posljedica vodene štete
 • zamjena stakla ulaznih vrata
 • razni ostali manji popravci

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?