Konstruktivni dijelovi

Konstruktivni dijelovi građevine su oni dijelovi zgrade koji preuzimaju opterećenje od gornjih elemenata i prenose ga do nosivog tla:

 • TEMELJI S HIDROIZOLACIJOM
  najniži konstruktivni elementi objekta čija je uloga da preuzmu opterećenje cijelog objekta i prenesu ga na tlo
 • NOSIVI KONSTRUKTIVNI ZIDOVI I STUPOVI
  preuzimaju opterećenje od međukatne konstrukcije, krovišta, stubišta i sl. koje prenose na temelje
 • MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA S HIDROIZOLACIJOM
  preuzima korisno opterećenje u objektu (namještaj, ljudi, strojevi i sl.) i zajedno sa svojom težinom prenose ga na nosive zidove ili grede
 • KROVNA KONSTRUKCIJA
  preuzima opterećenje i zajedno sa pokrovom prenosi na zidove i grede
 • RAVNI KROVOVI, KROVNE TERASE I KOSI KROVOVI
  pružaju zaštitu od atmosferskih utjecaja
 • BALKONI, LOĐE I TERASE
  Balkon je nadzemna “platforma” (konzolno izvedena AB ploča) koja izlazi iz okomice pročelja objekta i zatvorena je ogradom ili parapetnim zidom sa tri strane
  Lođa je otvoreni prostor, vanjski dio višekatne zgrade koji gabaritom ne izlazi iz okomice pročelja zgrade. Lođa je sa tri strane zatvorena sa tri fasadna zida, a svojom jednom stranom je otvorena i ograđena parapetnim zidom ili ogradom.
  Terasa je struktura otvorene površine, blago uzdignuta iznad razine tla zbog temelja i završne obloge, može biti nenatkrivena, natkrivena, spojena na stan ili spojena na stan, ali nije građevinski dio konstrukcije zgrade
 • STUBIŠTA
  preuzimaju korisno opterećenje u objektu i služe kao veza među etažama (katovima)

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?