Uređaji

Zajednički uređaji stambene zgrade mogu uključivati slijedeće uređaje:

 • dizala za prijevoz ljudi i tereta
 • hidroforska postrojenja sa pratećim instalacijama – uređaj za povećanje pritiska u vodovodnim instalacijama
 • uređaji za omekšavanje i filtraciju vode
 • protupožarni aparati
 • hidranti sa instalacijom i ventilima
 • vatrodojavne centrale
 • sustavi za odimljavanje
 • sprinkler sustavi
 • sanitarni uređaji u zajedničkim prostorima
 • prepumpne stanice za otpadnu vodu
 • BIO pročišćivači otpadnih voda
 • električni agregati
 • kotlovnice i toplinske podstanice koje su u vlasništvu suvlasnka zgrade
 • parkirne rampe i slični uređaji za ograničavanje i regulaciju prometa

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?