Instalacije

Uredba o održavanju (NN 64/1997) u Članku 3. kao zajedničke instalacije definira slijedeće:

 • VODOVODNE INSTALACIJE
  vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade (uključivo ventil), odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade
 • INSTALACIJE KANALIZACIJE
  gavni vertikalni i horizontalni vodovi do sifona te do spoja na sustav javne kanalizacije
 • INSTALACIJE JAKE STRUJE
  električne instalacije stubišne rasvjete i drugih trošila u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade
 • INSTALACIJE SLABE STRUJE
  zajedničke televizijske ili radio antenske instalacije uključujući i kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i svim drugim zajedničkim uređajima koji omogućuju redoviti prijam, do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade, instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od ulaza u zgradu do stana ili drugog posebnog dijela zgrade odnosno do mjesta odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade, ostale elektronične komunikacijske instalacije
 • GROMOBRANSKE INSTALACIJE
  komplet horizontalna i vertikalna instalacija uključujući i uzemljivač
 • TELEFONSKE INSTALACIJE
  horizontalna i vertikalna instalacija od distributivnog ormarića do prve utičnice u stanu
 • PLINSKE INSTALACIJE
  vertikalna i horizontalna instalacija od zapornog ventila na ulazu u zgradu do zapornih ventila ispred brojila u stanu
 • INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA
  vertikalna i horizontalna instalacija sa odzračnim ventilima od toplinske podstanice, do ventila ispred grijaćeg tijela

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?