Upravitelj

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima obavezao je suvlasnike da se brinu o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, a radi olakšanja upravljanja zgradom zakon je uredio i instituciju Upravitelja zgrade. Upravitelj može biti pravna ili fizička osoba registrirana za poslove upravljanja.

U slučaju da suvlasnici nisu izabrali upravitelja, lokalna samouprava je dužna imenovati prinudnog upravitelja, koji će upravljati zgradom do sklapanja ugovora o redovnoj upravi po izboru suvlasnika.

Prava i obveze upravitelja određeni su Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Ugovorom o upravljanju. Suvlasnici Ugovorom mogu ovlastiti upravitelja da u njihovo ime i za njihov račun obavlja slijedeće poslove:

  • organizira redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju (popis zajedničkih dijelova i uređaja utvrđen je međuvlasničkim ugovorom),
  • obavlja povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sastavlja zapisnik,
  • utvrdi visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik,
  • organizira naplatu sredstava zajedničke pričuve, uključivši i prinudnu naplatu,
  • raspolaže sredstvima zajedničke pričuve koje suvlasnici izdvajaju za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, u skladu s godišnjim programom,
  • obavještava suvlasnike na prikladan način o obavljenim poslovima,
  • putem predstavnika suvlasnika dostavi suvlasnicima uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini,
  • osigurava zajedničke dijelove i uređaje od rizika prema godišnjem programu,
  • zastupa suvlasnike u postupcima pred sudom i drugim tijelima,
  • organizira popravak kvarova hitne naravi i van radnog vremena.

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?