Osiguranje zgrade

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaka zgrada mora biti primjereno osigurana.

Predmet osiguranja su građevinski objekti koji su na upravljanju kod upravitelja, kako njihovi stambeni i poslovni dijelovi, tako i svi njihovi zajednički dijelovi i to:

 • zajednički prostori zgrade (ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, sušionica, potkrovlje, zajedničke društvene prostorije i sl.),
 • ostali prostori koji mogu pripadati vlasnicima (šupe i tavani, te garaže ukoliko se nalaze u osiguranom građevinskom objektu),
 • temelji i podrumski zidovi,
 • sve ugrađene instalacije.

Osiguranjem zgrada pokrivene su slijedeće osnovne i dodatne opasnosti, te posebne pogodnosti:

OSNOVNI RIZICI - Osiguranjem po ovim Uvjetima pruža se osiguravajuća zaštita od slijedećih osnovnih rizika

 • požar i udar groma
 • eksplozija (osim od nuklearne energije)
 • oluja
 • tuča (grad)
 • udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila, te vlastitog radnog stroja u osigurani objekt
 • pada i udara zračne letjelice
 • manifestacija i demonstracija, samo u mirnodopskim uvjetima

DODATNI RIZICI – Osnovna osiguravajuća zaštita proširena na više dopunskih osiguranih rizika

 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • poplave, bujice i visoke vode
 • osiguranje mjesečnog najma stana u slučaju ostvarenja rizika požara
 • osiguranje opće odgovornosti etažnih vlasnika i upravitelja za štete počinjene trećim osobama
 • lom stroja dizala

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?