Upravljanje i zakonska regulativa

Upravljanje nekretninama je djelatnost koja se bavi upravljanjem i održavanjem nekretnina s osnovnim ciljem očuvanja i povećanja vrijednosti nekretnina. Nekretnina je najvrijedniji dio imovine pojedinca i zajednice, pa se takva djelatnost obavlja sa najvećom profesionalnom pažnjom zbog sigurnosti i kvalitete stanovanja, te i u konačnici same tržišne vrijednosti nekretnina. 

Pojam nekretnina, u pravnoj terminologiji je čestica zemlje zajedno sa građevinom i svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje.

Vlasnici posebnih dijelova zgrade (stanova, poslovnih prostora, garaža i sl.) istovremeno su i suvlasnici (zajednički vlasnici) cijele čestice na kojoj se nalazi stambena zgrada, kao i zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Djelatnost upravljanja i održavanja zgradama temelji se na ”Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima” koji je donesen 1997. godine, a kojim se utvrđuje zakonska pravila za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika u zajedničkim nekretninama i upravljenje nekretninama sa više suvlasnika.

Dužnosti suvlasnika nekretnina (u našem slučaju zgrada) je sudjelovanje u upravljanju, izbor Upravitelja, registrirane tvrtke za upravljanje zgradom, te određivanje visine zajedničke pričuve. 

Zakonom o vlasništvu određeno je da visina minimalne pričuve iznosi 0,54 % vrijednosti posebnog dijela (stana ili poslovnog prostora) godišnje.

Minimalna pričuva u iznosu od 1,53 kn/m2 utvrđena je 1997. godine primjenom te odredbe zakona na etalonsku vrijednost građenja m2 stambenog prostora koji je u to vrijeme iznosio 3.400,00 kn/m2.

Primjenom iste metodologije na posljednju objavljenu vrijednost etalonskog metra stambenog prostora (2016. godine) koji iznosi 6.000,00 kn/m2 stambenog prostora, minimalna visina pričuve trebala bi iznositi 2,70 kn/m2.

Konačna visina pričuve ovisi o stvarnom stanju zgrade, potrebnim radovima na zgradi i ostalim fiksnim troškovima za održavanje zgrade, tako da bi se ista trebala utvrđivati prema godišnjem planu upravljanja zgradom kojeg predlaže upravitelj, a kojega prihvaćaju suvlasnici zgrade većinom suvlasničkih udjela.

Sve zakone možete pregledati na web stranicama Narodnih novina, a ovdje vam izdvajamo one najvažnije na kojima se temelji naša djelatnost:

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?