EDUKACIJA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA PUTEM WEB SERVISA ZGRADONAČELNIK

EDUKACIJA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA PUTEM WEB SERVISA ZGRADONAČELNIK
17.07.2023.

ZGRADOnačelnik.hr je savjetodavno-edukativno-informativni servis specijaliziran za različite nekretnine (višestambene zgrade, obiteljske kuće, poslovne i javne zgrade) u cijeloj Hrvatskoj, koji među ostalim pruža usluge savjetovanja i organizacije edukacija, radionica kao i drugih događanja za potrebe pravnih osoba, a uvijek na temu povezanu s nekretninama.

Specijalizirani WEB servis ZGRADOnačelnik kroz svoj opseg rada na suvlasničkim zajednicama nudi i posebne edukacije namijenjene predstavnicima suvlasnika i suvlasnicima višestambenih zgrada koje imaju svrhu upoznati suvlasnike o njihovim pravima, obavezama te mogućnostima, a sve u svrhu boljeg upravljanja nekretninom i samim upraviteljem nekretnine.

Edukacije se održavaju on-line (moguće su i edukacije u živo, ali iziskuju veće troškove), u grupama od 10-15 polaznika ukoliko se radi o predstavnicima suvlasnika, ili o svim suvlasnicima zgrade ukoliko se radi o edukaciji suvlasnika, traju od 90 - 180 min, a održavaju se radnim danima u popodnevnim terminima.

Niže su svi detalji ponude, a brošuru možete preuzeti na ovom linku.

 

BASIC program edukacije za predstavike suvlasnika – trajanje do 180 minuta

Iz programa za predstavnike suvlasnika:

 • Osnove suvlasništva
 • Prava i obaveze predstavnika suvlasnika
 • Prava i obveze Upravitelja
 • Prava i obveze suvlasnika
 • Dokumentacija zgrade (osnova)
  Međuvlasnički ugovor
  Ugovor o upravljanju
 • Donošenje odluka – postupak, procedure, načini
  Natpolovična većina
  Dvotrećinska većina
  100-postotna suglasnost
 • Održavanje zgrade
  Fasada
  Instalacije
  Uređaji (dizala, vatrogasni aparati, elektroinstalacije)
 • Kućni red
 • Odnos sa suvlasnicima (kako pristupiti, kako lobirati, kako pokrenuti promjene, kako biti lider…)
  BASIC program edukacije za suvlasnike zgrade - trajanje do 90 minuta

Iz programa za suvlasnike:

 • Osnove suvlasništva
 • Prava i obaveze svih dionika povezanih sa zgradom
 • Osnovna dokumentacija zgrade
 • Donošenje odluka – postupak, procedure,
 • Održavanje zgrade - fasada, instalacije, uređaji (dizala, vatrogasni aparati, elektroinstalacije)
 • Kućni red i odnosi među suvlasnicima

 

Kome je namijenjena?

Basic program edukacije za predstavnike suvlasnika namijenjen je prvenstveno novim predstavnicima suvlasnika (ali mogu je pohađati i 'stari') koji se žele upoznati s najvažnijim osnovama vezanima za suvlasništvo, a kako bi pravilno i lakše vodili zgradu. Mogu je pohađati i zainteresirani suvlasnici.

Basic program edukacije za suvlasnike zgrade je namijenjen svim suvlasnicima u zgradi koji se žele upoznati s najvažnijim osnovama vezanima za suvlasništvo, a kako bi život u zgradi bio kvalitetniji, smisleniji i sretniji. Edukacija je namijenjena suvlasnicima iste zgrade*.

*ZGRADA = suvlasnici višestambene zgrade koji plaćaju pričuvu na isti račun.

Vrijeme i mjesto održavanja

Obje jednodnevne edukacije se održavaju online.

Edukacija za predstavnike suvlasnika traje do 180 minuta, a u grupi je od 10 do 15 polaznika. Edukacija se održava u terminu po dogovoru, a minimalan broj zainteresiranih sudionika mora biti 10. Uz dodatnu naknadu, edukaciju je moguće organizirati i uživo.
Edukacija za suvlasnike zgrade traje do 90 min, u grupi s neograničenim brojem suvlasnika iz iste zgrade. Edukacija se održava u terminu po dogovoru.