Ugradnja dizala

Ugradnja dizala u postojeću stambenu zgradu

Neupitno je da dizalo u stambenoj zgradi osim što poboljšava kvalitetu življenja u takvom objektu, doprinosi i dodanoj vrijednosti same nekretnine, kao i bržem obrtaju na tržištu nekretnina, međutim u praksi je jako teško ugraditi dizalo u već postojeću stambenu zgradu.

Puno je čimbenika koji utječu na uspješnost procesa ugradnje dizala, a mi će mo se ovdje osvrnuti na one najvažnije te pokušati dati primjere iz prakse kako se neke od prepreka mogu razriješiti.

TEHNIČKI UVJETI

Prije svega, kod promišljanja o opciji ugradnje dizala u postojeću stambenu zgradu, potrebno je utvrditi tehničke uvjete, odnosno ograničenja uvjetovana konstrukcijom građevine, jer bez obzira na izvedbu dizala, to su uređaji koji zahtjevaju intervenciju u popriličan prostor zajedničkih dijelova zgrade.

Osnovni preduvjet je da arhitektonska izvedba stubišnog prostora ostavlja mogućnost za ugradnju dizala, a ukoliko nemate dovoljno prostora u stubištu zgrade (iako postoje tehnološka riješenja i za vrlo male prostore), ostaje vam mogućnost ugradnje vanjskog dizala, koja sa sobom povlači druga imovinsko pravna i tehnička ograničenja te dodatno komplicira i poskupljuje cijelokupan proces.

Vanjsko dizalo možete graditi samo na vlastitoj čestici, a kako u velikoj većini slučajeva zgrada posjeduje zemljište koje se nalazi neposredno ispod nje, imate situaciju u kojoj uz sve ostale poteškoće još morate „pronaći“ dodatno zemljište te se upustiti u proces ishodovanja nove građevinske dozvole.

Uz potreban prostor za vozno okno dizala, jamu voznog okna te upravljački uređaj, ostaje nam još zahtjev potrebne snage i faznosti brojila zajedničke potrošnje električne enrgije, a tek nakon zadovoljavanja tehničkih uvjeta, odnosno „pronalaska“ prostora potrebnog da se dizalo ugradi, možete početi razmišljati o ostalim uvjetima.

PRAVNI UVJETI

Ugradnja dizala u postojeću stambenu zgradu, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, dalje i: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima), smatra se poboljšicom te se za takav projekt zahtjeva suglasnost svih suvlasnika stambene zgrade.

Članak 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji regulira razinu suglasnosti za one poslove koji se smatraju izvanrednim poslovima i poboljšicama, a u čijem stavku 1. se zahtjeva suglasnost svih suvlasnika, u svom drugom stavku ostavlja mogućnost da se taj izvanredni posao ili poboljšica, u našem slučaju ugradnja osobnog dizala u postojeću stambenu zgradu, ipak ostvari bez pristanka svih suvlasnika, ako suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova odluče da se poboljšica učini, a da će oni sami snositi troškove ili se ti troškovi mogu pokriti iz pričuve, ne ugrožavajući time mogućnost stambene zgrade za provedbom redovitod održavanja, te ako te poboljšice neće ići suviše na štetu nadglasanih suvlasnika.

To zapravo znači da se dizalo može ugraditi i bez suglasnosti svih suvlasnika, uz natpolovičnu većinu suvlasnika koji su spremni pokriti troškove ugradnje i održavanja dizala, čak i uz određenu participaciju postojećih sredstava zajedničke pričuve, te uz preduvjet da ugradnja dizala neće ići suviše na štetu suvlasnika koji ne sudjeluju u financiranju dizala, koliko kod to bio širok i nedefiniran pojam.

Financiranje ugradnje, a i troškova održavanja dizala (treba računati da održavanje dizala zahtjeva značajne dodatne troškove na sredstva zajedničke pričuve) riješava se dogovorom većine suvlasnika oko modela financiranja ugradnje dizala, koji se mora pretočiti u neki oblik sporazuma kako bi predstavljao pravnu osnovu za razmatranje financiranja ugradnje dizala iz vanjskih izvora, najčešće putem kredita komercijalne banke, kako u većini slučajeva u zajedničkoj pričuvi nema dovoljno sredstava za financiranje jednog takvog projekta.

Takav sporazum oslanja se na već spomenuti stavak 2. članka 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, definira suvlasnike koji su suglasni s ugradnjom dizala, model financiranja dizala, eventualno učešće iz postojećih sredstava zajedničke pričuve, način podmirivanja troškova ugradnje dizala gdje se može omogućiti suvlasnicima da svoja učešća uplate jednokratno u sredstva zajedničke pričuve te na kraju definira pojedinačne visine pričuve po m2 ovisno o gore navedenim čimbenicima.

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?