Zamjena stolarije

Zamjena vanjska stolarija stambene zgrade

Vanjska stolarija zgrade, kako zajednička tako i ona koja omeđuje posebne dijelove nekretnine, uvelike utječe na energetska svojstva građevine, kao i na kvalitetu života njenih korisnika.

U praksi se na stambenim objektima susrećemo s individualnim riješenjima zamjene i ugradnje nove, PVC stolarije, ovisno o prilikama i željama pojedinih suvlasnika nekretnine, koji često nisu ujednačeni ni po formi ni po standardu, što u konačnici dovodi do narušavanja estetike pa i funkcionalnosti pročelja.

ZAMJENA STOLARIJE

Zamjenu dotrajale stolarije i ugradnju nove stolarije na posebne prostore nekretnine moguće je realizirati i putem kredita preko zajedničke pričuve zgrade. Radi se o posebnom poslu, kojeg suvlasnici reguliraju međusobnim Sporazumom u kojem se definiraju troškovi po pojedinom suvlasniku kao i pojedinačni izračuni uvećanja pričuve kako bi se takav zahvat i financirao. U tom slučaju pričuva ostaje nepromijenjena za one koji ne mijenjaju stolariju, dok se pričuva uvećava za one koji mijenjaju stolariju i to u onoj mjeri koja je potrebna da se financira trošak ugradnje nove stolarije uvećan za kamatu koja dolazi uz kredit.

Kako se zahvat financira iz kredita preko zajedničke pričuve, potrebna je minimalna razina suglasnosti od 60% suvlasničkih udjela, bez obzira da li manji ili veći broj suvlasnika zapravo i sudjeluje u zahvatu, a neki od koraka uključuju:

  • Anketiranje suvlasnika
  • Prikupljanje ponuda za ugradnju nove stolarije
  • Izrada i donošenje Sporazuma o financiranju
  • Ugovaranje kredita prema uvjetima iz Sporazuma
  • Ugovoranje radova
  • Izvođenje i nadzor radova

Ovakav model financiranja ugradnje nove stolarije na posebne prostore nekretnine omogućuje suvlasnicima financiranje troškova takvog zahvata po povoljnijim uvjetima nego što bi to ostvarili pojedinačno, bilo s gledišta objedinjene nabave, bilo po pitanju uvjeta kreditiranja.

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?